DRUK NIE PRZYKLEJA SIĘ DO STOŁU ROBOCZEGO

Dysza znajduje się zbyt daleko od stołu roboczego

Filament powinien być delikatnie przyciśnięty do stołu, aby to uzyskać można modyfikować ustawienia sprzętu lub slicera. Kalibracja ręczna polega na dokręceniu lub odkręceniu śrubek kalibracyjnych, które znajdują się pod stołem roboczym. Następnym rozwiązaniem jest zmiana parametru Z-offset z poziomu wyświetlacza. Im większa wartość ujemna, tym dysza bardziej dociska stołu. Im większa wartość dodatnia parametru Z-offset tym dysza jest dalej od stołu (zwiększa się odległość między dyszą a stołem). Kolejnym sposobem jest wprowadzenie zmian w programie Simplify3D. Kliknij “Edytuj ustawienia procesu”, aby otworzyć ustawienia procesu, a następnie przejdź do karty G-Code. Możesz użyć globalnego przesunięcia kodu G Z-Axis, aby bardzo precyzyjnie dopasować położenie dyszy.

Stół roboczy jest nierówno ustawiony

Równe ustawienie stołu roboczego to podstawa, aby odpowiednio wypoziomować pole robocze skorzystaj z instrukcji „Pierwsze kroki z drukarką 3D”, w podpunkcie kalibracja stołu.

Pierwsza warstwa drukuje się zbyt szybko

Jeśli wydrukujesz pierwszą warstwę zbyt szybko plastik może nie mieć czasu na połączenie z stołem roboczym. Z tego powodu bardzo przydatne jest drukowanie pierwszej warstwy z mniejszą prędkością. Parametr ten ustawia się w zakładce procesu „Layer” parametr „First layer speed”.

Ustawienia temperatury lub chłodzenia

Jeśli Drukarka 3D posiada podgrzewany stół, włączamy go nawet przy druku z PLA, gdzie nie jest to wymagane. 60°C dla PLA, 100°C dla ABS to zalecana temperatura. Temperatura ekstrudera – dobrze jeśli jest wyższa o ok. 5% dla pierwszej warstwy, natomiast chłodzenie wyłączamy, będzie potrzebne dopiero przy drukowaniu kolejnych warstw.

Przygotowanie powierzchni stołu roboczego

Aby wydruk odpowiednio przykleił się do stolika roboczego rekomenduje się używanie materiału adhezyjnego takiego jak np. podkładka lub klej w sztyfcie oraz spreju. Używane materiały tracą swoje właściwości wraz ze spadkiem temperatury co sprzyja swobodnemu odklejaniu elementów drukowanych po zakończeniu procesu druku.

Drukowanie bardzo małych części

W przypadku elementów, które nie mają wystarczającej powierzchni aby przykleić się do stołu roboczego, należy zastosować w Simlify3D opcje pomagającą zwiększyć tę powierzchnie. Jedna z tych opcji nazywa się „Raft” w zakładce „Additions”. Dzięki zastosowaniu tej opcji drukarka dodaje dodatkowe pierścienie wokół zewnętrznej części drukowanego elementu.


 

DRUKARKA 3D NIE WYTŁACZA MATERIAŁU NA POCZĄTKU WYDRUKU

Drukarka 3d nie została przygotowana do drukowania

Podczas gdy drukarka nie jest używana dochodzi do wycieku gorącego plastiku z końcówki co tworzy pustkę w dyszy. Jeśli hotend straci trochę plastiku, podczas następnego uruchomienia minie kilka sekund zanim plastik zacznie wypływać ponownie. Aby uniknąć opóźnienie najprościej jest włączyć w Siplyfly3D opcje “skirt” w zakładce „Additions”. Skirt będzie rysować wokół detalu, a podczas tego procesu napełni dyszę filamentem.

Dysza rozpoczyna drukowanie zbyt blisko stołu roboczego

Filament powinien być delikatnie przyciśnięty do stołu, aby to uzyskać można modyfikować ustawienia sprzętu lub slicera. Kalibracja ręczna polega na dokręceniu lub odkręceniu śrubek kalibracyjnych, które znajdują się pod stołem roboczym. Następnym rozwiązaniem jest zmiana parametru Z-offset z poziomu wyświetlacza. Im większa wartość ujemna, tym dysza bardziej dociska stołu. Im większa wartość dodatnia parametru Z-offset tym dysza jest dalej od stołu (zwiększa się odległość między dyszą a stołem). Kolejnym sposobem jest wprowadzenie zmian w programie Simplify3D. Kliknij “Edytuj ustawienia procesu”, aby otworzyć ustawienia procesu, a następnie przejdź do karty G-Code. Możesz użyć globalnego przesunięcia kodu G Z-Axis, aby bardzo precyzyjnie dopasować położenie dyszy.

Ekstruder jest zatkany

Gdy żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło najprawdopodobniej zatkał się ekstruder, w tym wypadku najlepiej skontaktować się z serwisem: serwis@ubot3d.pl


 

OTWORY I LUKI W GÓRNYCH WARSTWACH WYDRUKU 3D

Aby zaoszczędzić na materiale do druku zmniejsza się jego masę lub przyspieszenie druku więc niektóre elementy mogą być wydrukowane z małym wypełnieniem, a z pełnymi ścianami zewnętrznymi. Przyjmując 5% wypełnienia wewnętrznego, musimy liczyć się z tym, że górne, zewnętrzne warstwy będą położone częściowo w powietrzu, co będzie powodowało trudność w uzyskaniu gładkiej powierzchni.

Za mało warstw górnych

Kiedy próbujesz wydrukować 100% twardą warstwę na częściowo wypełnionym pustym wypełnieniu, warstwa lita musi się rozciągać w pustych kieszeniach powietrznych twojego wypełnienia. Aby uzyskać dobre wykończenie powierzchni górnych powinniśmy zwiększyć ilość warstw.

Zbyt mały procent wypełnienia

Wypełnienie wewnątrz części stanowi podstawę dla warstwy nad nim. Jeśli próbujesz zwiększyć liczbę górnych warstw i nadal widzisz przerwy w górnej części wydruku, możesz spróbować zwiększyć procent wypełnienia, aby zobaczyć, czy luki znikną.


 

PRZEGRZANIE

Niewystarczające chłodzenie

Najczęstszą przyczyną przegrzania jest to że tworzywo sztuczne nie jest wystarczająco szybko schładzane, wtedy plastik może swobodnie zmieniać swoje kształty ponieważ zbyt wolno się ochładza. Jeśli drukarka 3D zawiera wentylator chłodzący spróbuj zwiększyć moc wentylatora, możesz to zrobić w zakładce „Cooling”.


 

PRZESUNIĘCIE LUB NIEDOPASOWANIE WARSTWY

Problemy mechaniczne lub elektryczne

W pierwszej kolejności należy zmniejszyć prędkość drukarki, jeśli problem nadal występuje niewspółosiowość najprawdopodobniej wynika z problemów mechanicznych lub elektrycznych z drukarką. W tym przypadku skontaktuj się z serwisem : serwis@ubot3d.pl


 

ROZDZIELANIE SIĘ WARSTW WYDRUKU 3D

Zbyt niska temperatura druku

Jeśli zauważysz, że warstwy nie łączą się ze sobą i masz pewność, że wysokość warstwy nie jest zbyt duża, to możliwe, że włókno musi być wydrukowane w wyższej temperaturze, aby utworzyć silne wiązanie. Spróbuj zwiększyć temperaturę o 10 stopni, aby sprawdzić, czy przyczepność się poprawia.

Drukowanie w zbyt wysokiej temperaturze

Jeżeli pomimo używania wentylatora chłodzącego nadal widzisz problem należy spróbować wykonać wydruk w niższej temperaturze. Jeśli tworzywo sztuczne wytłacza się w niższej temperaturze powinno zachować swój kształt. Spróbuj obniżyć temperaturę drukowania o 5-10 stopni, aby sprawdzić, czy to pomaga.

Zbyt szybkie drukowanie

Jeśli zbyt szybko drukujesz może to spowodować, że poprzednia warstwa nie będzie miała wystarczająco dużo czasu aby się ochłodzić. Prędkość drukowania warstw można zmienić w programie Simplyfy3D.

Gdy powyższe metody nie pomogą należy spróbować wydrukować kilka części na raz, drukując dwa obiekty na raz zapewnisz dłuższy czas chłodzenia dla każdej poszczególnej warstw. Utwórz kopię części, którą próbujesz wydrukować (Edycja> Kopiuj / Wklej) lub importuj drugi obiekt.


 

UBOT 3D ZATKANY EKSTRUDER DRUKARKI 3D

Jeśli problemem, przez który drukarka nie drukuje jest zatkany ekstruder w pierwszej kolejności należy założyć filament ponownie.  Usuń filament następnie użyj nożyczek aby odciąć stopioną lub uszkodzoną część filamentu. Załóż filament ponownie i sprawdź czy ekstruder wytłacza roztopiony filament.

Ręczne wsunięcie filamentu do drukarki 3D

Podgrzej dysze do odpowiedniej temperatury. Następnie ustaw wytłoczenie niewielkiej ilość plastiku, na przykład 10 mm. Gdy silnik ekstrudera zacznie się obracać, delikatnie wepchnij filament do wytłaczarki.

Oczyszczenie dyszy

Rozgrzej ekstruder do 100° C a następnie ręcznie wyciągnij filament lub spróbuj przeczyścić zatkany otwór dyszy cienkim drucikiem (lub np. struną od gitary).


 

UBOT 3D SŁABE WYPEŁNIENIE WYDRUKU 3D

Zastosowanie alternatywnych wzorów wypełnienia

Jeżeli wybrany wzór wypełnienia nie spełnia oczekiwań, zastosuj inny klikając “Edit Process Settings” i przechodząc do zakładki Infill.

Zmniejszenie szybkości drukowania

Wypełnienie jest zazwyczaj drukowane szybciej niż inne fragmenty wydruku. Jeśli wypełnienie będzie drukowane zbyt szybko ekstruder może nie nadążyć z produkcją stopionego filamentu. Jeżeli po wypróbowaniu kilku wzorów wypełnienia nadal nie spełnia ono oczekiwań należy, zmniejszyć prędkość drukowania.

Zwiększenie grubości warstwy wypełniania

Spowoduje to zwiększenie wytrzymałości wydrukowanego wypełnienia. Aby zmienić to ustawienie, kliknij “Edit Process Settings” i wybierz zakładkę Infill.


 

LUKI MIĘDZY WYPEŁNIENIEM A KONTUREM

Niewystarczające pokrycie sie konturu i wypełnienia

Jeżeli występuje niewystarczające wiązanie między konturem należy zwiększyć wartość nakładania sie konturu . Ustawienie to można zmienić w w zakładce “Outline overlap”.

Zbyt szybkie drukowanie

Jeśli wypełnienie zostanie wydrukowane zbyt szybko, nie będzie miało wystarczająco dużo czasu aby związać sie z konturem. Jeżeli pomimo zwiększenia nakładania się obrysu, nadal występują luki należy zmniejszyć prędkość drukowania.


 

WYSTAJĄCE WARSTWY (LINIE I GRZBIETY NA BLOKACH WYDRUKU)

Niespójne wytłaczanie zazwyczaj jest spowodowane słabą jakością filamentu. Jeżeli średnica filamentu nie jest taka sama na całej długości szpuli może sprawić, to że grubość wszystkich warstw nie będzie taka sama. Skutkiem tego mogą być wystające linie warstwy na zewnątrz wydruku.

Zmiana temperatury

Płynność filamentu jest różna w różnych temperaturach. Zmienność temperatury sprawi że warstwy nie będą wyglądały lecz pozostaną widoczne grzbiety na bokach wydruku.

Problemy mechaniczne

Drgania stołu roboczego lub wibracje podczas drukowania mogą spowodować zmianę położenia dyszy, dlatego jedne warstwy mogą być grubsze od drugich.


 

DRGANIA I WIBRACJE

Zbyt szybkie drukowanie

Gdy drukarka 3d próbuje poruszać się zbyt szybko, zwłaszcza przy nagłej zmianie kierunku szybkie ruchy stworzą dodatkową siłę, która spowoduje wibracje. Aby wykluczyć zagrożenie wibracji należy zmniejszyć szybkość drukowania.

Problemy mechaniczne

Problemy te mogą powodować nadmierne wibracje, należą do nich min. Luźne śruby lub uszkodzony wspornik. Spróbuj określić skąd pochodzą wibracje, uważnie obserwując drukarkę.


 

LUKI W CIENKICH ŚCIANACH WYDRUKU 3D

Zmiana ustawień cienkich ścian

Aby uniknąć luk między ścianami należy włączyć opcję “gap fill”, spowoduje to powstanie wypełnienia które dostosuje sie do przestrzeni między cienkimi ścianami.


 

DRUKARKA 3D NIE WYTŁACZA MATERIAŁU NA POCZĄTKU WYDRUKU

Filament powinien być delikatnie przyciśnięty do stołu, aby to uzyskać można modyfikować ustawienia sprzętu lub slicera. Kalibracja ręczna polega na dokręceniu lub odkręceniu śrubek kalibracyjnych, które znajdują się pod stołem roboczym. Następnym rozwiązaniem jest zmiana parametru Z-offset z poziomu wyświetlacza. Im większa wartość ujemna, tym dysza bardziej dociska stołu. Im większa wartość dodatnia parametru Z-offset tym dysza jest dalej od stołu (zwiększa się odległość między dyszą a stołem). Kolejnym sposobem jest wprowadzenie zmian w programie Simplify3D. Kliknij “Edytuj ustawienia procesu”, aby otworzyć ustawienia procesu, a następnie przejdź do karty G-Code. Możesz użyć globalnego przesunięcia kodu G Z-Axis, aby bardzo precyzyjnie dopasować położenie dyszy.


 

DRUKARKA 3D NIE DRUKUJE MAŁYCH DETALI

Włącz drukowania bardzo cienkich ścian

Funkcję tą można włączyć klikając w “Edit Process Settings”, następnie przechodząc do zakładki zaawansowane i ustawiając “Allow single extrusion walls”.

Powiększ najmniejsze elementy

Najlepszym sposobem jest przeprojektowanie części tak aby zawierała tylko części większe niż średnica dyszy.


 

NIERÓWNOMIERNE WYTŁACZANIE MATERIAŁU

Zbyt duży opór filamentu

Sprawdź czy szpula jest w stanie swobodnie się obracać. Jeśli drukarka zawiera pustą rurkę przez którą przebiega filament upewnij się czy może swobodnie poruszać się w tej rurze bez zbytniego oporu. Zbyt duży opór filamentu spowoduje nierównomierne wytłaczanie.

Zatkany extruder

Możliwe że wewnątrz dyszy zgromadziły się zanieczyszczenia które uniemożliwiają prawidłowe wytłaczanie. Ten problem został opisany w punkcie „Zatkany ekstruder drukarki 3D”

Słaba jakość filamentu

Niespójna średnica filamentu spowoduje nierówne wytłaczanie. Gdy zauważysz że filament jest wadliwy zmień szpule na nową aby sprawdzić czy problem zniknie.

Problemy mechaniczny ekstrudera

zbyt luźne zęby koła napędowego sprawią, że filament nie będzie stabilnie utrzymany więc ekstruder nie będzie mógł sterować jego położeniem.


 

SŁABA JAKOŚĆ POWIERZCHNI NAD PODPORĄ

Zwiększenie struktury supportu

Spowoduje to powstanie mocniejszego wsparcia dla dolnej warstwy wydruku, lub zwiększenie procentu wypełnienia w pobliżu najwyższych struktur wsparcia.

Zastosowanie innego materiału podporowego

Dzięki zastosowaniu dwóch różnych materiałów unikniemy ich łączenia się.


 

DOKŁADNOŚĆ WYMIAROWA

Ustawianie pierwszej warstwy

Złe ustawienie duszy przed pierwszą warstwą spowoduje jej złe wydrukowanie co będzie miało wpływ na następne 10-20 warstw.
Podczas drukowania większych części błąd wymiarowy może wynikać ze skurczu termicznego. Aby uniknąć tego błędu najłatwiej ustawić skalę 100,5%.DRUK NIE PRZYKLEJA SIĘ DO STOŁU ROBOCZEGO